Touch of Matrix

De Touch of Matrix methode is volledig omarmd en geïntegreerd in het leven van Ria Kuiper. Samen met Günther de Jong verzorgen zij opleidingsdagen waar je de vaardigheden van de bewustzijnsmethode kunt leren. Daarnaast bieden zij retraites aan die gebaseerd zijn op de methode en volledig in het teken staan van jezelf opladen en resetten. 

Touch of Matrix methode

De Touch of Matrix methode vond haar oorsprong in het jaar 2009. Het concept is vanuit de praktijk geboren. Later is de methode verder ontwikkeld met principes van de kwantumfysica. Ria Kuiper vertelt en integreert veel over de kwantumtheorie, die uitgaat van het principe dat alles energie is. 

Vanaf het begin is Ria Kuiper betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. De bedenker en initiator, Günther de Jong, begon ooit als massagetherapeut. Het contact met het menselijk lichaam dat gemakkelijk beweegt, bracht hem inzichten. Het interpreteren van de bewegingen en de inzichten maakten dat hij mensen bij kon bijstaan bij het overwinnen van levenskwesties.

Het verduidelijken van de methode en de essentie over te brengen is echter geen gemakkelijke taak. Het omvat namelijk diverse lagen en legt een connectie met het onder- en het zelfbewustzijn. Zowel Günther de Jong als Ria Kuiper beschrijven de Touch of Matrix methode op de volgende manier: “Touch of Matrix is een bewustzijnsmethode die op een unieke, individuele wijze demonstreert dat genezing moeiteloos en verlichtend kan zijn. Het toont aan dat een vrij en comfortabel leven binnen handbereik ligt. Door middel van deze methodiek worden instrumenten aangereikt om jouw reis naar een gezond en bevrijd bestaan vorm te geven.” Touch of Matrix wordt niet alleen opgevat als een op zichzelf staande methode, maar eerder als een levensfilosofie.

De weg naar een (ver)licht leven

“Hoe zou het zijn?”. Dit is de vraag die vaak gesteld wordt bij het toepassen van de Touch of Matrix methode, of het nu tijdens behandelingen, retraites of de opleiding is. De essentie hiervan is bewustwording van het onbewuste en de reis naar het ‘goddelijke veld’, ook bekend als het kwantumveld.

Terwijl nog veel mensen zich richten op het verleden of verstrikt raken in negativiteit, legt Touch of Matrix de nadruk op het definiëren van de gewenste bestemming.

Ria Kuiper legt uit: “Dit betekent ook dat we de vraag stellen: ‘Wat is het precies dat je wilt bereiken?’. In de wetenschap wordt maar ongeveer 5% van ons brein benut. Onze ambitie is om die overige 95% te bereiken, en dat doen we met behulp van de Touch of Matrix methode.

Tijdens een behandeling begeleiden we je via bewustwording (en dat betekent niet dat je per se moet ‘weten’) naar ‘de leegte’. Het is een bewustzijnsniveau dat als leeg wordt ervaren, maar waar transformatie mogelijk is. Daarnaast hechten we waarde aan de praktische toepassing, omdat het essentieel is dat je gelooft in mogelijkheden. Geloof dat verandering en transformatie op een eenvoudige manier kunnen plaatsvinden.”