Touch of Matrix trainer

Touch of Matrix is een methode die je leert wat de connectie is tussen een gezond, welvarend leven en bewustzijn. Deelnemers aan een leergang worden opgeleid tot zelfstandige therapeuten. Binnen de opleiding ligt mijn focus op het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van de cursisten.
Ik inspireer en prikkel de deelnemers op het gebied van FrequentieMatching. Een boost voor de persoonlijke ontwikkeling.

Touch of Matrix leert je dat een hoge mate van bewustzijn je kwaliteit van leven beïnvloed. Het biedt overigens veel meer dan de opleiding, zo is er de online community Powerful People waar ik minimaal 2 x per maand te vinden ben met onderwerpen om je persoonlijke frequentie naar een hoger level te brengen.
Omarm deze bewustzijnsmethode, net als ik, als een leefstijl!

Meer weten over de methodiek: touchofmatrix.nl