Touch of Matrix trainer

Touch of Matrix is een methode die je leert wat de connectie is tussen een gezond, welvarend leven en bewustzijn. Deelnemers aan een leergang worden opgeleid tot zelfstandige therapeuten. Binnen de opleiding ligt mijn focus op het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van de cursisten.

Meer weten over de methodiek: touchofmatrix.nl

Menu