fbpx

Ritueelbegeleiding

Wanneer je afscheid van iemand moet nemen is er over het algemeen een groot verlangen naar een persoonlijke afscheidsplechtigheid met troostende en warme woorden.

Als je bezorgd bent over het vormgeven van een dergelijke ceremonie, de woorden niet hebt of bang bent dat het niet lukt, kun je een beroep doen op mijn expertise.

Wanneer schakel je een ritueelbegeleider in?

Als je kerkelijk betrokken bent zal een dominee of een pastor vormgeven aan de afscheidsdienst cq. -plechtigheid, maar als je minder of geen binding met de kerk hebt kun je een ritueelbegeleider inschakelen.

Foto van Ria Kuiper

Hoe gaat het in zijn werk?

In het gesprek dat ik met jou of  jullie heb, zullen we op zoek gaan naar de rode draad in het leven van de overledene. Dat is de basis van het levensverhaal. Wat maakt hem of haar nu zo bijzonder, wat zijn de specifieke karaktertrekken die een glimlach van herkenning, ontroering of weemoed oproepen.

Tijdens het verhaal kan zich een passend symbool aandienen dat gebruikt kan worden tijdens de plechtigheid of we kunnen bespreken hoe we rituelen, waar jij veel waarde aan hecht, in kunnen passen. Centraal daarbij staat te allen tijde de wens van jou, de nabestaande.

Natuurlijk kun je ook rekenen op ondersteuning indien je zelf iets wilt doen. Spreken in het openbaar is niet voor iedereen weggelegd en overmand door emoties wordt het niet gemakkelijker. Indien je, in je eigen woorden, uitdrukking wilt geven aan je gevoelens maar het even zo belangrijk vindt dat het verstaanbaar en helder overkomt dan kun je dit uit handen geven. Zo kun je de uitvaartplechtigheid beleven vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd. En stel je de situatie voor waarbij er verschillen zijn in opvatting hoe de plechtigheid ingevuld moet worden, denkend aan relationele problemen, samengestelde gezinnen, gebrouilleerde familieleden: het samen zoeken naar balans geeft ruimte voor ieders persoonlijke beleving.

Uiteraard mag je verwachten dat de gehele plechtigheid geleid en gecoördineerd wordt met in achtneming van jouw wensen en behoeftes.

Waar sta ik voor?

  • Respect voor jou
  • Respect voor je levensovertuiging of religie
  • Professionele benadering vanuit passie en compassie
  • Betrokkenheid en integriteit
  • Collegiale omgang met de uitvaartverzorger
  • Ruimte voor traditie maar ook voor vernieuwing

Voorgaan tijdens de plechtigheid

Het basistarief voor het voorgaan tijdens de plechtigheid is € 500,- hierin is opgenomen:

  • het familiegesprek
  • advies en begeleiding in de dagen tussen het gesprek en de uitvaart
  • het schrijven en uitspreken van een overdenking inclusief het levensverhaal
  • coördinatie en vormgeving van welkom tot dankwoord

Eventueel meerwerk wordt pas na prijsopgave en goedkeuring uitgevoerd. Het uurtarief daarvoor is € 60,-
Mijn werkgebied ligt tussen Enschede en Zutphen. Daarbuiten wordt reiskostenvergoeding berekend.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Menu